Hakkımızda birkaç cümle...

Su Ürünleri Tanıtım Grubu, sektörün talebi ile 2008 yılında Ekonomi Bakanlığı (Eski Dış Ticaret Müsteşarlığı) başkanlığında kurulmuş olup, Ege, İstanbul, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birlikleri’nden Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Su Ürünleri Tanıtım Grubu tarafından yapılan toplantılar, yazışmalar, iş takvimi, bütçe, sektörel kuruluşlarla koordinasyon ve sekretarya hizmetleri Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir.

Su ürünleri ve mamulleri sektöründe yurtiçi ve yurtdışı talebin artırılması, su ürünlerinin imajının geliştirilmesi, yurt dışında markalaşması, hedef ve mevcut pazarlarda pazarlama stratejileri konusunda araştırma ve ortak tanıtım yapılmasına yönelik faaliyetlerin organize edilmesi ve yürütülmesini amaçlamaktadır.

Günümüzde insanların sağlıklı yaşama verdikleri önemin giderek arttığı göz önünde bulundurularak, balığın insan sağlığına olumlu yöndeki etkilerini de ilgili kesimlere aktararak tüketiminin, ihracatının ve pazar payının arttırılması için çalışmaktayız.

hakkımızda daha fazla şey öğrenmek için →

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı

tim

Ege İhracatçı Birlikleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri

Akdeniz İhrcatçı Birlikleri

Haberler

Web Sitesi Yeni web sitemiz yayında.